Pa smo le prijavili začetek gradnje!

Začetek gradnje smo prijavili konec marca, ravno pred ponovnim zaprtjem države zaradi korona virusa. Zaradi zaprtja smo pridobili teh nekaj dni kolikor je potrebno počakati pred samim pričetkom del. Vendar …

Prispel je PZI načrt

Po približno devetih mesecih je prišel še Projekt za izvedbo (PZI). Resda je trajalo dlje, kot najverjetneje pri kom, saj se ni mudilo in posledično se ni “težilo”, tako, da …

Pa ga imamo …

… gradbeno dovoljenje namreč! Malo pred 1. novembrom mi je projektant sporočil, da je prispelo naše gradbeno dovoljenje prispelo. Dvignili smo pa ga šele po praznikih. Glede na to, da …

Sklep zemljiške knjige

S strani projektanta je bilo sporočeno, da na upravni enoti ne more spisati gradbeno dovoljenje do konca, saj ne vidi soglasij za elektriko in vodovod. Seveda je sledilo začudenje, saj …

Plačilo upravne takse

Nekaj dni nazaj me je kontaktiral projektant, da so mu javili, da še ni plačana gradbena taksa in zato niso začeli s pisanjem gradbenega dovoljenja. Ker sem bil ravno v …

Soglasje sosedov pri notarju ter projekt NN elektro priključka

S sosedi smo podpisali soglasje za priklop ter izkop za elektriko ter vodovodno omrežje. Sam cilj je bil, da se izkoplje čim manj  po sosedovih parcelah. Zato smo tudi za vodovod planirali malo daljšo pot. Za samo elektriko ni problema, saj je obstoječa sosedova omarica, kamor bomo priklopljeni zelo blizu naše parcele in tukaj ne bo težav.

Komunalni prispevek

Dobili smo tudi odmero za komunalni prispevek. Prispevek se plača občini in je del stroškov gradnje komunalne opreme, ki se plača občini za novo priključitev na komunalno opremo. S plačilom …

Soglasje elektra in komunale

No, pa imamo soglasje elektra in komunale. Sedaj vemo po katerih parcelah bo potrebno pridobiti še soglasja sosedov, da lahko  imamo elektriko ter vodovod. Za sam vodovod, smo doma pomislili še na eno možnost, katera pa tudi komunali ni pomembna, saj je pomembno le to, da je speljana na njihovo glavno cev.

Ko se mudi!

Veš tisto, ko želiš graditi pa na občini dobiš odgovor, da je možnost samo, če daš vlogo v dveh mescih že noter? No, točno to se mi je zgodilo. Ker …