Soglasje sosedov pri notarju ter projekt NN elektro priključka

S sosedi smo podpisali soglasje za priklop ter izkop za elektriko ter vodovodno omrežje. Sam cilj je bil, da se izkoplje čim manj  po sosedovih parcelah. Zato smo tudi za vodovod planirali malo daljšo pot. Za samo elektriko ni problema, saj je obstoječa sosedova omarica, kamor bomo priklopljeni zelo blizu naše parcele in tukaj ne bo težav.

Komunalni prispevek

Dobili smo tudi odmero za komunalni prispevek. Prispevek se plača občini in je del stroškov gradnje komunalne opreme, ki se plača občini za novo priključitev na komunalno opremo. S plačilom …

Soglasje elektra in komunale

No, pa imamo soglasje elektra in komunale. Sedaj vemo po katerih parcelah bo potrebno pridobiti še soglasja sosedov, da lahko  imamo elektriko ter vodovod. Za sam vodovod, smo doma pomislili še na eno možnost, katera pa tudi komunali ni pomembna, saj je pomembno le to, da je speljana na njihovo glavno cev.

Ko se mudi!

Veš tisto, ko želiš graditi pa na občini dobiš odgovor, da je možnost samo, če daš vlogo v dveh mescih že noter? No, točno to se mi je zgodilo. Ker …

Graditi hišo ali živeti v stanovanju

Graditi hišo ali živeti v stanovanju?

Vedno se nam na začetku pojavi vprašanje ali graditi hišo ali živeti v stanovanju. Seveda obe strani prinašata svoje prednosti in slabosti katerih tukaj ne bom našteval, saj se bom osredotočal na svojo izbiro in svoje želje.